GreekEnglish (United Kingdom)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Περιγραφή - Προϋπολογισµός - Διάρκεια Προγράµµατος

1.2 Σύντοµη περιγραφή - Διάρκεια Προγράµµατος

 

Το  Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον» (στο εξής  Πρόγραµµα),  βασίζεται στο νέο 
Ευρωπαϊκό  Κανονισµό (ΕΚ),  αριθ. 397/2009  (ΕΕ  L126/21.05.2009)  του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009, µε τον οποίο τροποποιείται ο Κανονισµός αριθ. 1080/2006, βάσει του οποίου παρέχεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης, 
µέσω   του   Ευρωπαϊκού   Ταµείου   Περιφερειακής   Ανάπτυξης,   δράσεων   βελτίωσης   της ενεργειακής αποδοτικότητας και χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στα κτήρια του οικιακού τοµέα καθώς και στον Κανονισµό αριθ. 539/2010 της 16ης Ιουνίου 2010 (ΕΕ 
L158/24.6.2010), µε τον οποίο τροποποιείται ο Κανονισµός αριθ. 1083/2006, βάσει του οποίου   παρέχεται   η   δυνατότητα   δαπανών   από   τα   διαρθρωτικά   ταµεία   για   τη χρηµατοδότηση  Ταµείων  ή  άλλων  συστηµάτων  κινήτρων  σχετικών µε  τις  ανωτέρω δράσεις.

 

Η υλοποίηση του Προγράµµατος στηρίζεται στην εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου που έχει διαµορφωθεί πρόσφατα, κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 3661/2008, µε τον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (KENAK, Δ6/Β/5825/30.03.2010, ΦΕΚ Β’ 407) και το Π.Δ. 100/30.09.2010 (ΦΕΚ Α’ 177) για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, µε στόχο τον ορθό προσδιορισµό των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων καθώς και των αναγκαίων παρεµβάσεων που θα οδηγήσουν στη µεγιστοποίηση της εξοικονοµούµενης ενέργειας. Η συνδυασµένη   εφαρµογή   του   Προγράµµατος   και   του   εν   λόγω   θεσµικού   πλαισίου εξασφαλίζει ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων εξοικονόµησης ενέργειας.

 

Το   Πρόγραµµα   συνίσταται   στην   παροχή   κινήτρων (Κεφάλαιο 4) για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας (Κεφάλαιο 3) στον οικιακό κτηριακό τοµέα, µε στόχο την µείωση των ενεργειακών αναγκών. Το Πρόγραµµα αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδοµική 
άδεια ή άλλο νοµιµοποιητικό έγγραφο, βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή ζώνης µικρότερη ή ίση  των 2.100 €/  τ.µ.,  χρησιµοποιούνται  ως  κατοικία  και  των  οποίων  οι  ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριµένα εισοδηµατικά κριτήρια (Κεφάλαιο 2). Ειδικότερα, το Πρόγραµµα περιλαµβάνει τρεις κατηγορίες κινήτρων (Α1’, Α2’ και Β’), στις οποίες οι Ωφελούµενοι εντάσσονται ανάλογα µε το εισόδηµά τους (Κεφάλαιο 4). Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυµεί να συµµετάσχει στο Πρόγραµµα εξετάζει εάν πληροί τα κριτήρια του Κεφαλαίου 2 και προετοιµάζεται για το Πρόγραµµα σε συνεργασία µε χρηµατοπιστωτικό   οργανισµό   για   την   εξέταση   της   πιστοληπτικής   του   ικανότητας (Παράγραφος 5.1). Στην πρώτη φάση της διαδικασίας (Α’ Φάση), οι δυνητικά Ωφελούµενοι απευθύνονται σε Ενεργειακό  Επιθεωρητή  ώστε  να  διενεργηθεί  η  πρώτη  ενεργειακή  επιθεώρηση  της ιδιοκτησίας   τους   και   να   εκδοθεί   το   Πιστοποιητικό   Ενεργειακής   Απόδοσης (ΠΕΑ) (Παράγραφος 5.2).

 

Επιλέξιµες είναι οι παρεµβάσεις που πραγµατοποιούνται µετά την έκδοση του ΠΕΑ της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας). Οι παρεµβάσεις δύνανται να πραγµατοποιηθούν και πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής µε αποκλειστική ευθύνη του Ωφελούµενου.

Στη δεύτερη φάση (Β’ Φάση), οι δυνητικά Ωφελούµενοι υποβάλλουν σε συνεργαζόµενο χρηµατοπιστωτικό  οργανισµό  αίτηση υπαγωγής  στο  Πρόγραµµα (Παράγραφος 5.3).  Διενεργείται   έλεγχος   των   στοιχείων   και   δικαιολογητικών   της   αίτησης   από   το χρηµατοπιστωτικό οργανισµό και προωθείται προς έγκριση στο Δικαιούχο (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.). Η υπαγωγή  των  αιτήσεων  στο  Πρόγραµµα  γίνεται  βάσει  του  πίνακα  που  καταρτίζει  ο Δικαιούχος, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6.2.

Μετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων, οι Ωφελούµενοι απευθύνονται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ. Βάσει του νέου ΠΕΑ και κατόπιν της διαπίστωσης επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράµµατος (Κεφάλαιο 3) καταβάλλονται στους Ωφελούµενους τα κίνητρα του Προγράµµατος (Κεφάλαιο 7).

Η   υποβολή   της   αίτησης,   η   παρακολούθηση   της   υλοποίησης   των   παρεµβάσεων εξοικονόµησης   ενέργειας   και   ολοκλήρωσης   του   έργου   συµπεριλαµβανοµένης   της προσκόµισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταµίευση µπορεί να ανατίθεται από τους δυνητικά Ωφελούµενους σε σύµβουλο έργου.

Το σύνολο της δαπάνης για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων καθώς και της δαπάνης του συµβούλου έργου, καλύπτεται από το Πρόγραµµα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής   της   αίτησης   και   επίτευξης   του   ελάχιστου   ενεργειακού   στόχου   του προγράµµατος (Κεφάλαιο 3).

Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται µέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράµµατος ανά Περιφέρεια.

Η επιλεξιµότητα των δαπανών του Προγράµµατος λήγει την 31.12.2015, σύµφωνα µε το άρθρο 56 παρ. 1 του κανονισµού 1083/2006, όπως κάθε φορά ισχύει.

Το   Πρόγραµµα   ολοκληρώνεται        µετά   την   επανεπένδυση   των   πόρων   του   Ταµείου

 

Χαρτοφυλακίου  (Κεφαλαίου)  µε  την  επωνυµία  «Ταµείο  Εξοικονοµώ  κατ’  οίκον»,  που 
προβλέπεται  στην  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 (ΦΕΚ  Β’ 1262), άπαξ ή σταδιακά. Η επανεπένδυση των πόρων, ανά Περιφέρεια, γίνεται στη βάση νέων  κύκλων  υποβολής  αιτήσεων  που  θα  καθοριστούν  από  τον  Δικαιούχο  µετά  από 
έγκριση   της   επενδυτικής   επιτροπής   του   Ταµείου   Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) επικαιροποιώντας   αναλόγως   χρονικά   κριτήρια   και   προθεσµίες   επιλεξιµότητας   και υλοποίησης του προγράµµατος.

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ

 
 energ-apodosi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jgtech-REAL
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Συμφωνείτε με την Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 1793443
RizVN Support
+306977445969
+302107212887
Email