GreekEnglish (United Kingdom)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Επιλέξιµες κατοικίες - Ωφελούµενοι

2.1. Επιλέξιµες Κατοικίες

2.1.1. Ορισµοί

Για τις ανάγκες του Προγράµµατος και λαµβάνοντας υπόψη ότι:

α. το ενδιαφέρον από ενεργειακής πλευράς εστιάζεται στην λειτουργική συµπεριφορά του κτηρίου ως ενιαίο σύνολο και

β. σε πολλές κατηγορίες κτηρίων για το επιτρεπτό της υλοποίησης παρεµβάσεων έχει εφαρµογή ο αστικός κώδικας και ειδικότερες συµφωνίες µεταξύ ιδιωτών,

ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

-     Μονοκατοικία: το ενιαίο κτήριο που περιλαµβάνει µία µόνο ιδιοκτησία και τα

τυχόν παραρτήµατά της, σε ένα ή περισσότερα επίπεδα, εντός ενιαίου οικοπέδου ή

γηπέδου  (και  όχι  τµήµατος  αυτού µε  πράξη  σύστασης  καθέτου  ή  οριζοντίου

ιδιοκτησίας).

-     Πολυκατοικία:   το   ενιαίο   κτήριο   ή   συγκρότηµα   κτηρίων   που   περιλαµβάνει

περισσότερες  από  µία   ιδιοκτησίες µε   σύσταση   ή µη   οριζόντιας   ή   κάθετης

ιδιοκτησίας.

-     Διαµέρισµα: ιδιοκτησία σε πολυκατοικία για χρήση κατοικίας.

Επιλέξιµη κατοικία είναι η µονοκατοικία, η πολυκατοικία για το τµήµα της που αφορά στο σύνολο των διαµερισµάτων του κτηρίου, καθώς και το µεµονωµένο διαµέρισµα.

2.1.2. Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας

Μία  κατοικία,  προκειµένου  να  κριθεί  επιλέξιµη,  πρέπει  να  πληροί  τις  ακόλουθες προϋποθέσεις :

Βρίσκεται σε περιοχές µε τιµή ζώνης χαµηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.µ., όπως αυτή είχε διαµορφωθεί µέχρι τις 31.12.2009.

Φέρει οικοδοµική άδεια. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του κτηρίου δε    διαθέτει οικοδοµική άδεια, θα πρέπει να προσκοµισθεί σχετικό νοµιµοποιητικό έγγραφο,από το οποίο να προκύπτει ότι το κτήριο1 υφίσταται νόµιµα. Για τις περιπτώσεις που η οικοδοµική άδεια απωλέσθη ή τα σχετικά αρχεία βάσει των οποίων µπορεί να εκδοθεί το ως άνω νοµιµοποιητικό έγγραφο δεν είναι άµεσα διαθέσιµα, η εν λόγω  άδεια  και  το νοµιµοποιητικό  έγγραφο  δύνανται  να  προσκοµιστούν  στo χρηµατοπιστωτικό οργανισµό  πριν την υπογραφή της δανειακής σύµβασης.

Έχει   καταταχθεί   βάσει   του   Πιστοποιητικού   Ενεργειακής   Απόδοσης (ΠΕΑ) σε

κατηγορία χαµηλότερη ή ίση της Δ.

Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Η   χρήση   κατοικίας   πιστοποιείται   από   τα   προσκοµιζόµενα   δικαιολογητικά   του Παραρτήµατος Ι-Α, Μέρος Α.

1 Επιλέξιµα είναι και τα κτήρια της παρ.2, του όρθρου 23 του ν. 4014/11 (ΦΕΚ Α΄ 209) όπως ισχύει.

Σε περίπτωση που από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν προκύπτει η χρήση κατοικίας (κενό   διαµέρισµα,   κενή µονοκατοικία),   δύναται   για   την   πιστοποίησή   της   να χρησιµοποιηθούν   τα   αντίστοιχα   δικαιολογητικά   ενός   εκ   των   τελευταίων   τριών οικονοµικών ετών.

2.1.3 Ειδικές Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας για Πολυκατοικίες

Για να χαρακτηρισθεί µία πολυκατοικία επιλέξιµη κατοικία θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα:

 • Τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαµερίσµατα και µη) να χρησιµοποιείται ως 
  κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται όµως ως επιλέξιµες οι ιδιοκτησίες που δεν 
  χρησιµοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστηµα στο ισόγειο κτηρίου).
 • Μετά   από   απόφαση   γενικής   συνέλευσης,   υποβάλλεται   σχετική   αίτηση   από 
  εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαµερισµάτων µε στοιχεία σχετικά 
  µε   την   ικανοποίηση   των   κριτηρίων   επιλεξιµότητας   του   κτηρίου,   καθώς   και 
  επιµέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαµερισµάτων που επιθυµούν 
  να ενταχθούν στο Πρόγραµµα.
 • Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο µέρος 
  του κτηρίου που χρησιµοποιείται ως κατοικία.

Στον παρόντα Οδηγό και τα Παραρτήµατά του όπου χρησιµοποιείται ο όρος «πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου» εννοείται το τµήµα της πολυκατοικίας που αφορά στο σύνολο των διαµερισµάτων.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ

 
 energ-apodosi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jgtech-REAL
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Συμφωνείτε με την Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 1793433
RizVN Support
+306977445969
+302107212887
Email