GreekEnglish (United Kingdom)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Απαιτούµενα Δικαιολογητικά Προετοιµασία- Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

5.3 Β΄ Φάση Διαδικασίας - Υποβολή Αιτήσεων- Κατ’ αρχήν επιλεξιµότητα

Οι   συνεργαζόµενοι   χρηµατοπιστωτικοί   οργανισµοί   για   την   υποβολή   των   αιτήσεων εφαρµόζουν τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισµούς που τους διέπουν, καθώς και τα κριτήρια πιστοδότησης για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας. 
Οι συνεργαζόµενοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί αποστέλλουν ηλεκτρονικό αρχείο στο Δικαιούχο σε εβδοµαδιαία βάση µε τις αιτήσεις. Το σώµα του φακέλου κάθε αίτησης διατηρείται στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό.

Η ηµεροµηνία υποβολής αίτησης στο πρόγραµµα θεωρείται η ηµεροµηνία παραλαβής του ανωτέρου αρχείου από τον Δικαιούχο.

Υποβολή αίτησης για µονοκατοικία ή µεµονωµένο διαµέρισµα

Ο  ενδιαφερόµενος  προσέρχεται  σε  χρηµατοπιστωτικό  οργανισµό που  συµµετέχει  στο Πρόγραµµα (Παράρτηµα   III)   για   να   υποβάλλει   αίτηση   για   υπαγωγή (έντυπο Παραρτήµατος Ι-Α, Μέρος Α) που συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός παραλαµβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά και δίνει στον   ενδιαφερόµενο   φωτοαντίγραφο   της   παραληφθείσας   αίτησης µε   την   ένδειξη «παρελήφθη ηµεροµηνία χχ/ψψ/201ω…» (αρχική ηµεροµηνία αίτησης). Ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός οφείλει µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να προβεί στα κάτωθι:

- εισαγωγή των στοιχείων της αίτησης στο Πληροφοριακό του Σύστηµα διενέργεια   των   απαιτούµενων   ελέγχων, µέσω   της   λίστας   υποβαλλόµενων δικαιολογητικών (Μέρος Α Παραρτήµατος Ι-Α) καθορισµό   επιλέξιµου   προϋπολογισµού.   Για   τον   καθορισµό   του   επιλέξιµου προϋπολογισµού  υπολογίζονται  τα  ανώτατα  επιλέξιµα  κόστη  ανά  κατηγορία δαπάνης λαµβάνοντας υπόψη του κόστους βάσει προσφορών που καταγράφεται στο Παράρτηµα VII προσφορών έως τις ανώτατες τιµές µονάδας. Οι προσφορές θα πρέπει  να  προέρχονται  µόνο  από  έναν  προµηθευτή  /  ανάδοχο  ανά  κατηγορία δαπάνης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό δηµιουργία µοναδικού κωδικού αίτησης και καταχώρηση της αίτησης ως «κατ’ αρχήν επιλέξιµη» ή «µη επιλέξιµη - απορρίπτεται». Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «µη επιλέξιµη - απορρίπτεται», ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει τα στοιχεία προσκοµίζοντας τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου για τυχόν ελλείποντα στοιχεία. Σε περίπτωση προσκόµισης    συµπληρωµατικών    στοιχείων    εφαρµόζεται    αντίστοιχη διαδικασία.

 - εκτύπωση  της  αίτησης  µε  το  σύνολο  των  στοιχείων  που  έχουν  εισαχθεί  στο Πληροφοριακό   Σύστηµα,   τα   αποτελέσµατα   των   ελέγχων   και   τον   επιλέξιµο προϋπολογισµό εις διπλούν και παράδοση στον αιτούντα για έλεγχο και αποδοχή. 
- συνυπογραφή  της  αίτησης  από  τον  ενδιαφερόµενο  και  το  χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Η εν λόγω συνυπογραφή αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης  και  την  καταχώρησή  της  στο  Πληροφοριακό  Σύστηµα  του  Δικαιούχου (τελική ηµεροµηνία αίτησης).

 Υποβολή αίτησης για πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου

O  εκπρόσωπος  της  πολυκατοικίας  προσέρχεται  σε  χρηµατοπιστωτικό  οργανισµό  που συµµετέχει στο Πρόγραµµα (Παράρτηµα III) για να υποβάλλει αίτηση για πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου για υπαγωγή (έντυπο Παραρτήµατος Ι-Β, Μέρος Α) που συνοδεύεται από 
τα  απαιτούµενα  δικαιολογητικά.  Ο  χρηµατοπιστωτικός  οργανισµός  παραλαµβάνει  την αίτηση   και   τα   δικαιολογητικά   και   δίνει   στον   εκπρόσωπο   φωτοαντίγραφο   της παραληφθείσας αίτησης µε την ένδειξη «παρελήφθη ηµεροµηνία χχ/ψψ/201ω…» (αρχική
ηµεροµηνία αίτησης).

Ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός οφείλει µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να προβεί στα κάτωθι:

- εισαγωγή των στοιχείων της αίτησης στο Πληροφοριακό του Σύστηµα καθώς και του πίνακα του εντύπου «Επιµερισµού κόστους βάσει προσφορών ανά ιδιοκτησία» του Παραρτήµατος VIII

- διενέργεια  των  απαιτούµενων  ελέγχων,  όπως  περιγράφονται µέσω  της  λίστας υποβαλλόµενων δικαιολογητικών (Μέρος Α  Παραρτήµατος Ι-Β) δηµιουργία µοναδικού κωδικού αίτησης πολυκατοικίας ενηµέρωση  του  εκπροσώπου  για  τυχόν  ελλείποντα  στοιχεία.  Σε  περίπτωση προσκόµισης    συµπληρωµατικών    στοιχείων    εφαρµόζεται    αντίστοιχη διαδικασία.

- καθορισµός του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπολογίζοντας τα ανώτατα επιλέξιµα κόστη ανά κατηγορία δαπάνης λαµβάνοντας υπόψη το ύψος των προσφορών έως τις  ανώτατες  τιµές µονάδας  και  στη  συνέχεια  επιµερισµό  του  προϋπολογισµού παρεµβάσεων στα διαµερίσµατα. Οι προσφορές θα πρέπει να προέρχονται µόνο από έναν προµηθευτή / ανάδοχο ανά κατηγορία δαπάνης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

- αναπροσαρµογή του πίνακα του εντύπου «Επιµερισµού κόστους βάσει προσφορών ανά ιδιοκτησία» του Παραρτήµατος VIII. Εάν το κόστος κάποιας κοινόχρηστης ή µη κοινόχρηστης παρέµβασης υπερβαίνει το επιλέξιµο κόστος βάσει των ανωτάτων αποδεκτών  τιµών  µονάδας,  οι  τιµές  του  πίνακα  αναπροσαρµόζονται  βάσει  της αναλογίας  που  προκύπτει  από  το  συνολικό  κόστος  της παρέµβασης  και  του κόστους της παρέµβασης που αντιστοιχεί στο διαµέρισµα όπως τα τελευταία έχουν καταχωρηθεί   στον   σχετικό   πίνακα   της   αίτησης   του   εκπροσώπου.   Σε   κάθε περίπτωση κατά τον έλεγχο των παραστατικών δαπανών ο έλεγχος υπερβάσεων 
γίνεται βάσει του ανώτατου επιλέξιµου κόστους ανά κατηγορία δαπάνης.

- εκτύπωση  της  αίτησης  µε  το  σύνολο  των  στοιχείων  που  έχουν  εισαχθεί  στο Πληροφοριακό  Σύστηµα,  βάσει  του  εντύπου  Μέρος  Β  Παραρτήµατος  Ι-Β  εις διπλούν και παράδοση στον εκπρόσωπο για έλεγχο και αποδοχή.

Εν  συνεχεία,  και  βάσει  του µοναδικού  κωδικού  που  έχει  εκδοθεί  για  την  αίτηση πολυκατοικίας, οι ιδιοκτήτες των διαµερισµάτων της πολυκατοικίας που συµµετέχουν στο πρόγραµµα προσέρχονται στο ίδιο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό που έχει υποβάλλει την αίτηση  της  πολυκατοικίας  ο  εκπρόσωπος  για  να  υποβάλλουν  επιµέρους  αιτήσεις  για υπαγωγή (έντυπο Παραρτήµατος Ι-Α, ΜέροςΑ) που συνοδεύονται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός παραλαµβάνει κάθε επιµέρους αίτηση µαζί µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και δίνει στον ενδιαφερόµενο φωτοαντίγραφο της παραληφθείσας αίτησης µε την ένδειξη «παρελήφθη ηµεροµηνία χχ/ψψ/201ω…» (αρχική ηµεροµηνία επιµέρους αίτησης).

Ο   χρηµατοπιστωτικός   οργανισµός   οφείλει      µέσα   σε   σύντοµο   χρονικό   διάστηµα   να πραγµατοποιήσει τα κάτωθι:

- εισαγωγή   των   στοιχείων   των   επιµέρους   αιτήσεων   των   ιδιοκτητών   της πολυκατοικίας στο Πληροφοριακό του Σύστηµα διενέργεια   των   απαιτούµενων   ελέγχων µέσω   της   λίστας   υποβαλλόµενων δικαιολογητικών (Μέρος Α Παραρτήµατος Ι-Α).

- ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου για τυχόν ελλείποντα στοιχεία. Σε περίπτωση προσκόµισης    συµπληρωµατικών    στοιχείων    εφαρµόζεται    αντίστοιχη διαδικασία.

- εκτύπωση  της  αίτησης  µε  το  σύνολο  των  στοιχείων  που  έχουν  εισαχθεί  στο Πληροφοριακό   Σύστηµα,   τα   αποτελέσµατα   των   ελέγχων   και   τον   επιλέξιµο προϋπολογισµό εις διπλούν και παράδοση στον αιτούντα για έλεγχο και αποδοχή.

- συνυπογραφή  της  αίτησης  από  τον  ενδιαφερόµενο  και  το  χρηµατοπιστωτικό οργανισµό (τελική  ηµεροµηνία  επιµέρους αίτησης).  Η  εν  λόγω  συνυπογραφή αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης και την καταχώρησή της στο Πληροφοριακό Σύστηµα του Δικαιούχου.

- δηµιουργία ενιαίου φάκελου έργου

Ο   χρηµατοπιστωτικός   οργανισµός   οφείλει      µέσα   σε   σύντοµο   χρονικό   διάστηµα   να πραγµατοποιήσει τα κάτωθι:

- καταχώρηση της αίτησης της πολυκατοικίας ως «κατ’ αρχήν επιλέξιµη» ή «µη επιλέξιµη -  απορρίπτεται».  Στην  περίπτωση  που  η  αίτηση  κρίνεται  ως «µη επιλέξιµη - απορρίπτεται», ο εκπρόσωπος έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει τα στοιχεία προσκοµίζοντας τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.

- εκτύπωση  της  αίτησης  µε  το  σύνολο  των  στοιχείων  που  έχουν  εισαχθεί  στο Πληροφοριακό   Σύστηµα,   τα   αποτελέσµατα   των   ελέγχων   και   τον   επιλέξιµο προϋπολογισµό ανά ιδιοκτήτη  και ανά παρέµβαση (αναπροσαρµογή του πίνακα του Παραρτήµατος VIII) εις διπλούν και παράδοση στον εκπρόσωπο για έλεγχο και αποδοχή.

- συνυπογραφή   της   αίτησης   από   τον   εκπρόσωπο   και   το   χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Η εν λόγω συνυπογραφή αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης (τελική ηµεροµηνία αίτησης πολυκατοικίας).

 

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ

 
 energ-apodosi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jgtech-REAL
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Συμφωνείτε με την Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 1793459
RizVN Support
+306977445969
+302107212887
Email