GreekEnglish (United Kingdom)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. -Υπαγωγή Αιτήσεων

6.1 Έλεγχος επιλεξιµότητας Αιτήσεων

Ο Δικαιούχος διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους, για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του Προγράµµατος. Ο Δικαιούχος, πριν την υποβολή του πίνακα κατάταξης της παραγράφου 6.2, διενεργεί έλεγχο για τη διαπίστωση της τήρησης των 
ειδικών προϋποθέσεων της παραγράφου 2.3, στη βάση των συνολικών αιτήσεων που έχουν αποσταλεί από τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω  διαδικασία  προκύψουν  διαφορές  σε  σχέση µε  τις «κατ’  αρχήν  επιλέξιµες» αιτήσεις που προέκυψαν βάσει των ελέγχων που έγιναν από τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, ο Δικαιούχος ενηµερώνει µέσω των τελευταίων τον ενδιαφερόµενο ότι η αίτησή του δεν κρίνεται επιλέξιµη.

Η διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων και οι έλεγχοι που διενεργούνται παρουσιάζονται στα Παραρτήµατα Ι-Α και Ι-Β.

6.2 Κατάταξη - Υπαγωγή έργων Ωφελουµένων

Ο Δικαιούχος µε βάση τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων, υποβάλλει σε τακτά χρονικά   διαστήµατα   πίνακα   κατάταξης αιτήσεων   προς   υπαγωγή   στην   επενδυτική επιτροπή, η οποία τον εγκρίνει και καταρτίζει, ανά Περιφέρεια, πίνακα Ωφελουµένων. Οι πίνακες κατάταξης αιτήσεων δύναται να υποβάλλονται στην επενδυτική επιτροπή µετά από αίτηµα του προέδρου της.

Βάσει του ανωτέρω πίνακα Ωφελουµένων, εκδίδεται απόφαση του Δικαιούχου για την υπαγωγή των έργων των Ωφελουµένων στο Πρόγραµµα (Απόφαση Υπαγωγής). Για τις    Περιφέρειες  αµιγούς  στόχου  σύγκλισης, µετά  από  εισήγηση  της  ΕΤΕΑΝ  Α.Ε.,  µε σύµφωνη γνώµη της ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ, προς την επενδυτική επιτροπή δύναται να υπάρξει ανακατανοµή των πόρων ανάλογα µε την πορεία των αιτήσεων.

Η απόφαση υπαγωγής είναι ενιαία για το σύνολο των Ωφελουµένων και περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα, ανά Περιφέρεια και χρηµατοπιστωτικό οργανισµό:

 • Αναλυτικά στοιχεία της πράξης στην οποία εντάσσεται το προς υλοποίηση έργο και συγκεκριµένα: τίτλος της πράξης, άξονας προτεραιότητας και ο αντίστοιχος κωδικός του, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα στο οποίο εντάσσεται και ο αντίστοιχος κωδικός του, 
  κωδικός της πράξης στο ΟΠΣ, τυποποιηµένος κωδικός προσδιορισµού της πράξης και ο Δικαιούχος της πράξης, συλλογική απόφαση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων µέσω της οποίας ο Δικαιούχος λαµβάνει τη συνεισφορά του δηµοσίου 
  και κοινοτική συµµετοχή που προβλέπεται, αιτούµενη πίστωση του έτους έκδοσης της απόφασης ένταξης και φορέας χρηµατοδότησης της πράξης.
 • Αναλυτικό  πίνακα  των  Ωφελουµένων  που   υπάγονται  στο  Πρόγραµµα µε  τον αντίστοιχο επιλέξιµο προϋπολογισµό και αναφορά στην επιλέξιµη αίτηση. Ο πίνακας θα  αποτελείται  από  τµήµατα  που  αντιστοιχούν  στον  κάθε  χρηµατοπιστωτικό οργανισµό.
 • Την προθεσµία για την υπογραφή της Σύµβασης
 • Το συµβατικό χρόνο υλοποίησης του έργου.
 • Τις  υποχρεώσεις  του  Ωφελούµενου  λόγω  συγχρηµατοδότησης  από  κοινοτικούς 
  πόρους (ως   προς   την   υλοποίηση   του   έργου,   την   τήρηση   στοιχείων   και 
  δικαιολογητικών, την αποδοχή ελέγχων, υποχρεώσεις δηµοσιότητας).
 • Τα όργανα και τη διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης - παρακολούθησης του 
  φυσικού αντικειµένου.
 • Τη διαδικασία χορήγησης δανείων στους Ωφελούµενους.
 • Τη διαδικασία καταβολής των κινήτρων του Προγράµµατος.
 • Τις συνέπειες µη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του Προγράµµατος.

Οι αποφάσεις υπαγωγής των Ωφελουµένων γνωστοποιούνται από το Δικαιούχο στους συνεργαζόµενους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς για ενηµέρωση των Ωφελουµένων και υπογραφή των δανειακών συµβάσεων.

Σε περίπτωση που ο Ωφελούµενος δεν προσέλθει για υπογραφή δανειακής σύµβασης στο διάστηµα  που  προβλέπεται  στην  παράγραφο7.1., ο  χρηµατοπιστωτικός  οργανισµός ενηµερώνει σχετικά το Δικαιούχο,  ο οποίος  προβαίνει σε τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής.

 

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ

 
 energ-apodosi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jgtech-REAL
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Συμφωνείτε με την Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 1793438
RizVN Support
+306977445969
+302107212887
Email