GreekEnglish (United Kingdom)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση Έργου

7.1 Εκταµίευση προκαταβολής δανείου- Έναρξη Υλοποίησης Έργου - Έκδοση παραστατικών

Εντός   δέκα    (10)   ηµερών   από   τη   γνωστοποίηση   των   αποφάσεων   υπαγωγής,   οι χρηµατοπιστωτικοί  οργανισµοί προσκαλούν   τους  Ωφελούµενους   για υπογραφή  των δανειακών συµβάσεων. Εντός  τεσσάρων  (4)  µηνών  από  την  γνωστοποίηση  των αποφάσεων  υπαγωγής  στον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, υπογράφονται οι δανειακές συµβάσεις κατά τα οριζόµενα στο κεφάλαιο 4. Μετά από έγκριση του Δικαιούχου επιτρέπονται παρατάσεις υπογραφής της δανειακής σύµβασης για συνολικό µέγιστο χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών.  Η υπογραφή της δανειακής σύµβασης από τον Ωφελούµενο συνεπάγεται αποδοχή των όρων της απόφασης υπαγωγής.

Με   την   υπογραφή   της   δανειακής   σύµβασης   παρέχεται   στον   Ωφελούµενο δυνατότητα εκταµίευσης προκαταβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού της απόφασης υπαγωγής. Η εκταµίευση της προκαταβολής γίνεται εντός 3 εβδοµάδων από την αντίστοιχη εντολή του ωφελούµενου για την πληρωµή των προµηθευτών / αναδόχων, απ’ ευθείας σε τραπεζικό λογαριασµό τους µετά από εντολή του Ωφελούµενου.

Για την προµήθεια και µεταφορά των απαραίτητων υλικών και συστηµάτων καθώς και για την υλοποίηση του έργου, εκδίδονται κατάλληλα παραστατικά δαπάνης και σχετικά Δελτία Αποστολής (Δ.Α.) όπως προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ., ώστε να είναι δυνατή η συµπλήρωση του εντύπου «Καταγραφής Παρεµβάσεων - Ολοκλήρωσης Έργου» (Παράρτηµα Χ). Τα παραστατικά  δαπάνης  συνοδεύονται  από  αντίγραφα  πιστοποίησης  των  ενεργειακών χαρακτηριστικών των υλικών /συστηµάτων.

 Τα  παραστατικά  δαπανών  θα  πρέπει  να  προέρχονται       µόνο  από  έναν  προµηθευτή  / ανάδοχο ανά κατηγορία δαπάνης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Στην περίπτωση πολυκατοικίας, εκδίδονται διαφορετικά παραστατικά για κάθε διαµέρισµα που  αφορούν  αποκλειστικά  σε µη  κοινόχρηστες  παρεµβάσεις  και  ένα  παραστατικό δαπανών για τις κοινόχρηστες παρεµβάσεις µε την ένδειξη «διαχείριση πολυκατοικίας».

 Επιλέξιµα  για  το  Πρόγραµµα  είναι  τα  παραστατικά  δαπανών  επί πιστώσει, συµπεριλαµβανοµένου του παραστατικού δαπάνης αµοιβής συµβούλου έργου, καθώς και τα εξοφληµένα παραστατικά στην περίπτωση πληρωµής ενεργειακού επιθεωρητή και ασφαλιστικών εισφορών, που εκδόθηκαν για τους σκοπούς του κάθε έργου µετά από την ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας της αίτησης του Ωφελούµενου (ηµεροµηνία έκδοσης του ΠΕΑ κατά την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση) και εντός του συµβατικού χρόνου υλοποίησης.  Σηµειώνεται  ότι  σε  περίπτωση  που  ως  παραστατικό  δαπάνης  εκδίδεται  τιµολόγιο  ή δελτίο/απόδειξη παροχής υπηρεσιών, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται σε ιδιώτη και όχι σε επαγγελµατία.

Τα παραστατικά δαπανών πρέπει να εκδίδονται σε πλήρη συµφωνία µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

 Δεν λαµβάνονται υπόψη:

-  Πληρωµές που διενεργεί ο ωφελούµενος µε εξαίρεση την πληρωµή ενεργειακού επιθεωρητή και ασφαλιστικών εισφορών.

- Φορολογικά   στοιχεία   τα   οποία   εκδόθηκαν   πριν   την   ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας, ανεξάρτητα αν εξοφλούνται αργότερα.

-  Η εξόφληση δαπανών µε τη χρήση επιταγών τρίτων.

-  Πληρωµές  οι  οποίες  έγιναν       µε  τρόπο  και    µε  παραστατικά  τα  οποία  δεν  είναι σύµφωνα µε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και την ισχύουσα  φορολογική νοµοθεσία.

Τα παραστατικά δαπανών και τα αντίστοιχα Δ.Α. που δε θα εκδίδονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δε θα γίνονται δεκτά και οι σχετικές δαπάνες δε θα θεωρούνται επιλέξιµες για το Πρόγραµµα.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο προµηθευτής των υλικών / συστηµάτων παρέχει για τα χαρακτηριστικά τους Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος IΧ_Β, και ο ανάδοχος του έργου παρέχει Υπεύθυνη Δήλωση, σύµφωνα µε το  υπόδειγµα  του  Παραρτήµατος  IΧ_Α,  για  την  ορθή  εγκατάσταση/  τοποθέτηση / εφαρµογή  βάσει  των  προϋποθέσεων  που  θέτει  ο  προµηθευτής  ή/και  ο  Ενεργειακός Επιθεωρητής. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής των υλικών και ο ανάδοχος του έργου είναι το ίδιο πρόσωπο συµπληρώνεται Υπεύθυνη Δήλωση για το σύνολο των ανωτέρω, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος IΧ-Γ. Ο Ωφελούµενος έχει την υποχρέωση να  συνυποβάλει  στον  χρηµατοπιστωτικό  οργανισµό  τις  ανωτέρω  Υπεύθυνες  Δηλώσεις προκειµένου να χορηγηθούν τα κίνητρα.

 

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ

 
 energ-apodosi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jgtech-REAL
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Συμφωνείτε με την Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 1793442
RizVN Support
+306977445969
+302107212887
Email