GreekEnglish (United Kingdom)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση Έργου

7.2   Ολοκλήρωση Παρεµβάσεων - Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση

Μετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων ο Ωφελούµενος καλεί Ενεργειακό Επιθεωρητή για τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να διενεργηθεί εντός του συµβατικού χρόνου υλοποίησης των παρεµβάσεων. 

Με  τη  δεύτερη  ενεργειακή  επιθεώρηση  διαπιστώνεται  η  ενεργειακή  αναβάθµιση  της κατοικίας   και   η   επίτευξη   του   ελάχιστου   ενεργειακού   στόχου   του   προγράµµατος 
(Κεφάλαιο 3).

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, κατά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και στη βάση των καταγραφών του πρώτου ΠΕΑ, καταγράφει, για την πιστοποίηση του φυσικού   αντικειµένου,   τις   παρεµβάσεις   που   υλοποιήθηκαν   και   ικανοποιούν   τις απαιτήσεις του Προγράµµατος βάσει των σχετικών πιστοποιητικών των υλικών/συστηµάτων,  την   υλοποιηµένη   ποσότητα   ανά   κατηγορία   δαπάνης,   καθώς   και   το αντίστοιχο   κόστος   βάσει   των   παραστατικών   δαπανών   που   του   προσκοµίζει   ο Ωφελούµενος. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στο «Έντυπο Καταγραφής Παρεµβάσεων

- Ολοκλήρωσης του Έργου» του Παραρτήµατος X.

Στην περίπτωση πολυκατοικίας, ο εκπρόσωπος συµπληρώνει το «Έντυπο Επιµερισµού Κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαµέρισµα σε πολυκατοικία» (Παράρτηµα ΧI) βάσει του «Εντύπου Καταγραφής Παρεµβάσεων - Ολοκλήρωσης του Έργου» και των παραστατικών δαπανών.

 7.3   Ολοκλήρωση Έργου - Προσκόµιση Δικαιολογητικών - Εκταµίευση συνόλου ή υπόλοιπου δανείου - Χορήγηση κινήτρων

Μετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων και τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία στη βάση των εντύπων του Παραρτήµατος ΧΙΙ:

α) Ο Ωφελούµενος, και στην περίπτωση πολυκατοικίας ο εκπρόσωπος, προσκοµίζει τα δικαιολογητικά του Παραρτήµατος ΧΙΙ στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό.

β) Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Με χρήση  του  Πληροφοριακού  Συστήµατος  και  σύµφωνα µε  την  απόφαση   υπαγωγής

διαµορφώνεται, βάσει των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων / προµηθευτών και τυχόν καταβεβληµένων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον Ωφελούµενο που έχουν καταγραφεί στο έντυπο καταγραφής παρεµβάσεων του Παραρτήµατος ΧΙ, ο τελικός επιλέξιµος προϋπολογισµός.

γ)   Επιπλέον,   στην   περίπτωση   πολυκατοικίας, η διαµόρφωση του επιλέξιµου προϋπολογισµού της προηγούµενης   παραγράφου   β)   ανά Ωφελούµενο γίνεται λαµβάνοντας υπόψη την αναλογία κόστους που προκύπτει από το έντυπο επιµερισµού κόστους του Παραρτήµατος ΧΙ.

δ)   Στην   περίπτωση   που   το   έργο   έχει   υλοποιηθεί µε υπέρβαση   του  επιλέξιµου προϋπολογισµού  συνολικά ή σε επίπεδο  κατηγορίας  δαπάνης,  ο χρηµατοπιστωτικός  οργανισµός διενεργεί τις πληρωµές για το υπερβάλλονόστος βάσει των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων / προµηθευτών µε πόρους του Ωφελούµενου µετά από εντολή του.

ε) Ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός εκταµιεύει το σύνολο ή το υπόλοιπο του δανείου και καταβάλλει την επιχορήγηση για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων  /  προµηθευτών  σύµφωνα  µε  τα οριζόµενα  στα  κεφάλαια  4  και  7.1.  Στην περίπτωση καταβεβληµένων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον Ωφελούµενο, ο χρηµατοπιστωτικόςοργανισµός καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό στον Ωφελούµενο.
στ)   Στην   περίπτωση   πολυκατοικίας,   τα   ποσά   της   προηγούµενης παραγράφου   ε) χρησιµοποιούνται και για την πληρωµή του κόστους των κοινόχρηστων παρεµβάσεων, επιµεριζόµενα στους Ωφελούµενους.

ζ)   Ο   χρηµατοπιστωτικός   οργανισµός   καταβάλλει   το   κόστος   των ενεργειακών επιθεωρήσεων που δικαιούται ο Ωφελούµενος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα κεφάλαια 4 και 7.1.  Στην  περίπτωση  πολυκατοικίας  το κόστος  των  ενεργειακών επιθεωρήσεων καταβάλλεται   στον   εκπρόσωπο   των   Ωφελουµένων,   ο   οποίος   το   κατανέµει   στους ιδιοκτήτες.

η)  Ο  χρηµατοπιστωτικός  οργανισµός  καταβάλλει  το  επιλέξιµο  ποσό  της αµοιβής  του συµβούλου έργου για την εξόφληση του επί πιστώσει παραστατικού δαπανών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα κεφάλαια 4 και 7.1.

θ)  Ο  χρηµατοπιστωτικός  οργανισµός  επισηµαίνει  στο  σώµα  των  προσκοµισθέντων παραστατικών δαπανών το ποσό της επιχορήγησης ως εξής: «Παραστατικό στο πλαίσιο του   Προγράµµατος   Εξοικονόµηση  κατ’ οίκον». Στην   περίπτωση πολυκατοικίας  ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός εκδίδει σχετική ανάλυση κόστους για τις κοινόχρηστες παρεµβάσεις  ανά  διαµέρισµα.  Επιπλέον,  ο  χρηµατοπιστωτικός  οργανισµός  οφείλει  να εκδίδει σχετικές µε το έργο βεβαιώσεις βάσει της φορολογικής νοµοθεσίας.

Επισηµαίνεται ότι το έργο θεωρείται ολοκληρωµένο όταν έχουν υλοποιηθεί οι παρεµβάσεις (στην περίπτωση πολυκατοικίας οι παρεµβάσεις του συνόλου των ιδιοκτητών καθώς και οι κοινόχρηστες παρεµβάσεις) και έχουν εξοφληθεί οι σχετικές δαπάνες. 
Σε περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψει µη ολοκλήρωση του έργου, µη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος κατά την υλοποίηση ή απόκλιση από τον επιλέξιµο  προϋπολογισµό  της  απόφασης  υπαγωγής  εφαρµόζονται  τα  οριζόµενα  στην παράγραφο 8.3.

 7.4 Προθεσµίες Υλοποίησης του έργου

Η υλοποίηση των παρεµβάσεων και η προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών από τον Ωφελούµενο στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήµατος (3) µηνών από την ηµεροµηνία εκταµίευσης προκαταβολής ή την ηµεροµηνία υπογραφής της δανειακής σύµβασης εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή (συµβατικός χρόνος υλοποίησης).

Παρατάσεις της ανωτέρω προθεσµίας υλοποίησης και προσκόµισης των δικαιολογητικών µπορούν  να  χορηγούνται  κατά  περίπτωση  από  τον  Δικαιούχο,  για  συνολικό  µέγιστο χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µήνες.

Η εκταµίευση του συνολικού ποσού του δανείου καθώς και η εξόφληση των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήµατος ενός (1) µήνα από την ηµεροµηνία προσκόµισης    των    απαιτούµενων    δικαιολογητικών    από    τον    Ωφελούµενο    στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ

 
 energ-apodosi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jgtech-REAL
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Συμφωνείτε με την Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 1793439
RizVN Support
+306977445969
+302107212887
Email