GreekEnglish (United Kingdom)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Κύριοι  εµπλεκόµενοι φορείς

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ασκεί αρµοδιότητες διαχειριστικής αρχής στο πλαίσιο του Ν.3614/2007 και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση 31654/ΕΥΘΥ1415/20.07.2010 των Υπουργών Οικονοµικών -   Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας   και   Ναυτιλίας,   και   Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β’ 1262).

Δικαιούχος

Δικαιούχος του Προγράµµατος, βάσει της ανωτέρω απόφασης, είναι το ΕΘΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου απορρέουν από την εν λόγω απόφαση και το Σύµφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης πράξης.

Ο Δικαιούχος αναπτύσσει και συντηρεί κατάλληλο Πληροφοριακό Σύστηµα υποδοχής των αιτήσεων, διενέργειας των ελέγχων και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων. Το Πληροφοριακό   Σύστηµα   ενσωµατώνει   τους   όρους   και   τις   προϋποθέσεις   του Προγράµµατος, καθώς και τη διαδικασία υλοποίησης που προβλέπεται σε αυτό.

Ο  Δικαιούχος   του  Προγράµµατος  πραγµατοποιεί  δειγµατοληπτικούς  ελέγχους  στους συνεργαζόµενους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και τους Ωφελούµενους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8.2.

Φορέας σχεδιασµού και συντονισµού του Προγράµµατος

Η   ΕΥΣΕΔ   ΕΝ/ΚΑ   ως   φορέας   σχεδιασµού   και   συντονισµού   της υλοποίησης   του Προγράµµατος   συντονίζει   τους   εµπλεκόµενους   φορείς µε   στόχο   την   απρόσκοπτη υλοποίηση   του   Προγράµµατος.   Στο   πλαίσιο   αυτό,   παρακολουθεί   την   πορεία   του Προγράµµατος, σχεδιάζει και εκδίδει τις απαραίτητες οδηγίες - κατευθύνσεις προς τους εµπλεκόµενους  φορείς.  Οι  ανωτέρω  οδηγίες  εκδίδονται  βάσει  επιστολών,  µηνυµάτων ηλεκτρονικού   ταχυδροµείου   και   ανακοινώσεων   στο   σχετικό   διαδικτυακό   τόπο   του Υ.Π.Ε.Κ.Α.,  ανάλογα µε  τη  σπουδαιότητά  τους, µε  τις  οποίες  οι εµπλεκόµενοι  στο Πρόγραµµα φορείς οφείλουν να συµµορφώνονται. Οι εν λόγω οδηγίες - κατευθύνσεις κοινοποιούνται στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

Η   ΕΥΣΕΔ   ΕΝ/ΚΑ   παρέχει   την   απαραίτητη   πληροφόρηση   προς   όλους   τους   φορείς ενηµέρωσης των δυνητικών Ωφελουµένων και είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευσή τους, σχετικά µε   το   Πρόγραµµα   στο   πλαίσιο   λειτουργίας   γραφείου   ενηµέρωσης   και πληροφόρησης (help desk).

 Η  ΕΥΣΕΔ  ΕΝ/ΚΑ  παρέχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  προς  το  Δικαιούχο  για  την ανάπτυξη του ανωτέρω Πληροφοριακού Συστήµατος.

Τέλος, η ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ παρέχει τη σύµφωνη γνώµη της για οποιοδήποτε είδος ενέργειας διαφήµισης και προβολής (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια)   που   αναφέρεται   στο Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση   κατ’   οίκον», από χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς.

Η ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ για να εκπληρώσει το ρόλο της µπορεί να ζητά ενηµέρωση από τον Δικαιούχο και τους συνεργαζόµενους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και έχει πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστηµα που χρησιµοποιείται από τον Δικαιούχο για την υλοποίηση και παρακολούθηση του Προγράµµατος.

Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί

Οι  χρηµατοπιστωτικοί  οργανισµοί  υποδέχονται  και  αξιολογούν  τις  αιτήσεις,  χορηγούν δάνεια και καταβάλλουν τα κίνητρα, όπως προβλέπεται στον παρόντα Οδηγό Εφαρµογής. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών απορρέουν και από τη συµφωνία Συγχρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης που υπογράφεται µε το ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε..

Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί για την υποδοχή και αξιολόγηση των αιτήσεων, καθώς και   την   παρακολούθηση   της   πορείας   υλοποίησης   των   έργων   προσαρµόζουν   το Πληροφοριακό τους Σύστηµα (ή αναπτύσσουν νέο) σε αυτό του Δικαιούχου.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ

 
 energ-apodosi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jgtech-REAL
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Συμφωνείτε με την Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 1793464
RizVN Support
+306977445969
+302107212887
Email