GreekEnglish (United Kingdom)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Επιλέξιµος Προϋπολογισµός - Κίνητρα- Δανειακή Σύµβαση

Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά αίτηση Ωφελούµενου δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 15.000€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.(επιλέξιµος προϋπολογισµός παρεµβάσεων). 

Επιπλέον, καλύπτεται από το Πρόγραµµα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό  και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του Προγράµµατος (Κεφάλαιο 3):

α. το κόστος βάσει του άρθρου 10 του Π.Δ. 100/30.09.2010 (ΦΕΚ Α’ 177), που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων.

β.   η   αµοιβή   του   συµβούλου   έργου   σχετικά        µε   την   υποβολή   της   αίτησης,   την παρακολούθηση   της   υλοποίησης   των   παρεµβάσεων   εξοικονόµησης   ενέργειας   και ολοκλήρωσης του έργου συµπεριλαµβανοµένης της προσκόµισης των δικαιολογητικών έως  την  τελική  εκταµίευση,  µέχρι  του  ποσού  των  250 €  ανά  επιµέρους  αίτηση  (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). Σε περίπτωση πολυκατοικίας, πρέπει να χρησιµοποιηθεί ο ίδιος σύµβουλος έργου για όλους τους ωφελούµενους και η αµοιβή του ορίζεται µέχρι του ποσού των 250 € συν 100 € για κάθε επιπλέον του πρώτου διαµερίσµατος, µε µέγιστο συνολικό ποσό 800€ (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

Ο   τελικός   επιλέξιµος   προϋπολογισµός   καθορίζεται   βάσει   των   προσκοµισθέντων παραστατικών δαπανών και δεν µπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιµο προϋπολογισµό της απόφασης υπαγωγής καθώς και τα ανώτατα όρια επιλέξιµων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης του προγράµµατος.

 Οι Ωφελούµενοι των κατηγοριών Α1, Α2 και Β της παραγράφου 2.2 εντάσσονται κατ’ αντιστοιχία στις ακόλουθες κατηγορίες κινήτρων:

Κατηγορία  κινήτρων  Α1: Επί  του  τελικού  επιλέξιµου  προϋπολογισµού, δάνειο ύψους 30% µε επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 70%.

Συνάπτεται δανειακή σύµβαση στο ύψος του 30% του προϋπολογισµού του έργου. Μετά τη   διενέργεια   της   δεύτερης   ενεργειακής επιθεώρησης   και   την   προσκόµιση   των παραστατικών  δαπανών  επί  πιστώσει,  βάσει  του  τελικού  επιλέξιµου  προϋπολογισµού εκταµιεύεται το σύνολο ή το υπόλοιπο (σε περίπτωση προκαταβολής) του δανείου και χορηγείται επιχορήγηση 70%, µε απευθείας πληρωµή των αναδόχων/ προµηθευτών σε τραπεζικό λογαριασµό τους από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Επιπλέον, επιδοτείται το επιτόκιο της δανειακής σύµβασης κατά 100%.

Κατηγορία  κινήτρων  Α2: Επί  του  τελικού  επιλέξιµου  προϋπολογισµού, δάνειο ύψους 65% µε επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 35%.

Συνάπτεται δανειακή σύµβαση στο ύψος του 65% του προϋπολογισµού του έργου. Μετά τη   διενέργεια   της   δεύτερης   ενεργειακής   επιθεώρησης   και   την   προσκόµιση   των παραστατικών  δαπανών  επί  πιστώσει,  βάσει  του  τελικού  επιλέξιµου  προϋπολογισµού
εκταµιεύεται το σύνολο ή το υπόλοιπο (σε περίπτωση προκαταβολής) του δανείου και χορηγείται επιχορήγηση 35%, µε απευθείας πληρωµή των αναδόχων/ προµηθευτών σε τραπεζικό λογαριασµό τους από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Επιπλέον, επιδοτείται το επιτόκιο της δανειακής σύµβασης κατά 100%.

Κατηγορία  κινήτρων  Β: Επί  του  τελικού  επιλέξιµου  προϋπολογισµού, δάνειο ύψους 85% µε επιδότηση επιτοκίου 100% και, επιχορήγηση ύψους 15%.

Συνάπτεται δανειακή σύµβαση στο ύψος του 85% του προϋπολογισµού του έργου. Μετά τη   διενέργεια   της   δεύτερης   ενεργειακής   επιθεώρησης   και   την   προσκόµιση   των παραστατικών  δαπανών  επί  πιστώσει,  βάσει  του  τελικού  επιλέξιµου  προϋπολογισµού εκταµιεύεται το σύνολο ή το υπόλοιπο (σε περίπτωση προκαταβολής) του δανείου και χορηγείται επιχορήγηση 15%, µε απευθείας πληρωµή των αναδόχων/ προµηθευτών σε τραπεζικό λογαριασµό τους από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό.

Το επιτόκιο της δανειακής σύµβασης ανέρχεται σε 4,93 %. Επιπλέον, η εισφορά του Ν.128/22-28.8.1975 (ΦΕΚ Α’ 178) ανέρχεται σε 0,12% και επιβαρύνει τον Ωφελούµενο. Ο χρηµατοπιστωτικός   οργανισµός   δεν   επιβαρύνει   τους   ενδιαφερόµενους µε   κόστος διαχείρισης φακέλου αιτήµατος.

Επιπλέον, οι όροι της δανειακής σύµβασης έχουν ως εξής:

1. Υφίσταται µηδενικό διαχειριστικό κόστος, ανά φάκελο δανείου.

2. Δεν απαιτούνται από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό εξασφαλίσεις για την παροχή του δανείου. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα να τεθεί εγγυητής κατά την υποβολή  της  αίτησης  για  υπαγωγή  στο  Πρόγραµµα,  σε  όσες  περιπτώσεις  το επιθυµούν οι πολίτες προκειµένου να βελτιώσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα και   ιδίως   στις   περιπτώσεις   ηλικιωµένων,   ανηλίκων,   καθώς   και   πολιτών   που στερούνται επαρκούς ατοµικού εισοδήµατος, όπως ενδεικτικά οικοκυρές και άνεργοι.  3. Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα (4), πέντε (5) ή έξι (6) έτη, µε καταληκτική ηµεροµηνία επιλεξιµότητας τόκων την 31.12.2015 σύµφωνα µε το άρθρο 56 παρ. 1 του κανονισµού 1083/2006, όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Παρέχεται η δυνατότητα επιµήκυνσης του χρόνου αποπληρωµής του δανείου, έως ένα (1) έτος µε το ίδιο επιτόκιο, αποκλειστικά υπό τον όρο ότι οι εκ του λόγου αυτού επιπλέον τόκοι επιβαρύνουν τον Ωφελούµενο.

5. Η τοκοχρεωλυτική απόσβεση του δανείου γίνεται µε µηνιαία συχνότητα πληρωµής δόσεων και σταθερό επιτόκιο καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.

6.  Παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη µερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη.

7.  Υφίσταται δυνατότητα περιόδου χάριτος ενός (1) έτους.

8. Ο Δικαιούχος καταβάλλει τους τόκους στον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό µετά την καταβολή της αντίστοιχης δόσης κεφαλαίου από τον Ωφελούµενο. Σε περίπτωση αδυναµίας πληρωµής δόσης κεφαλαίου από τον Ωφελούµενο, ο Δικαιούχος δύναται να καταβάλλει τους τόκους στον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό για χρονικό διάστηµα έως τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία της πρώτης καθυστέρησης.

 Οι όροι του δανείου καθορίζονται στη λεπτοµέρειά τους στη Συµφωνία.

Συγχρηµατοδότησης    και    Συνεπένδυσης µεταξύ    του    Δικαιούχου    και    των Xρηµατοπιστωτικών   Oργανισµών,   καθώς   και   στη   δανειακή   σύµβαση µεταξύ   του Οργανισµού και του Ωφελούµενου.

Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος καθορίσει νέους κύκλους υποβολής αιτήσεων οι ανωτέρω όροι µπορεί να µεταβάλλονται µετά από έγκριση της επενδυτικής επιτροπής του «Ταµείου Εξοικονοµώ   κατ’   Οίκον»,   που   προβλέπεται   στην   Κοινή   Υπουργική Απόφαση 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 (ΦΕΚ Β’ 1262).

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ

 
 energ-apodosi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jgtech-REAL
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Συμφωνείτε με την Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 1793463
RizVN Support
+306977445969
+302107212887
Email