GreekEnglish (United Kingdom)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Απαιτούµενα Δικαιολογητικά Προετοιµασία- Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

 5.2 Α΄ Φάση Διαδικασίας - Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση

Εφόσον ο ενδιαφερόµενος διαπιστώσει τη δυνατότητα υπαγωγής του στο Πρόγραµµα και εξασφαλίσει  τις  απαραίτητες  συµφωνίες /συναινέσεις,   απευθύνεται   σε   Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του /του κτηρίου και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). 

Επισηµαίνεται   ότι   η   επιλογή   του    Ενεργειακού   Επιθεωρητή   πρέπει   να   γίνει συνυπολογίζοντας  τους  περιορισµούς   της  παραγράφου 4  του  άρθρου 4  του  Π.Δ.

100/30.09.2010 (ΦΕΚ Α’ 177), όπου ορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες ο Ενεργειακός Επιθεωρητής δεν δικαιούται να διενεργήσει επιθεώρηση σε κάποιο ακίνητο.

Στην περίπτωση αίτησης για πολυκατοικία ως ενιαίο κτήριο, το ΠΕΑ αφορά στο σύνολο του κτηρίου για χρήση κατοικίας.

Μόνο  οι  παρεµβάσεις  που  πραγµατοποιούνται µετά  την  έκδοση  του  ανωτέρω  ΠΕΑ µπορούν   να   θεωρηθούν   επιλέξιµες   για το   Πρόγραµµα (ηµεροµηνία   έναρξης επιλεξιµότητας)   και   µέχρι   την   έκδοση   της   απόφασης   υπαγωγής   δύνανται   να πραγµατοποιηθούν  µε  αποκλειστική  ευθύνη  του  Ωφελούµενου,  εφόσον  στη  συνέχεια προσκοµισθούν επί πιστώσει παραστατικά δαπανών αναδόχων/προµηθευτών.

Κατά τη διενέργεια της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόµενος και ο Ενεργειακός Επιθεωρητής επιλέγουν από κοινού τις παρεµβάσεις που θα συµπεριληφθούν στην αίτηση και τις καταγράφουν στο 

«Έντυπο  Πρότασης  Παρεµβάσεων»  του  Παραρτήµατος  VΙΙ.  Η  εν  λόγω  πρόταση παρεµβάσεων (µία παρέµβαση ή συνδυασµός παρεµβάσεων), πρέπει να έχει καταγραφεί και  στο  ΠΕΑ.  Επιπλέον, µε  τις  εν  λόγω  παρεµβάσεις  θα  πρέπει  υποχρεωτικά  να ικανοποιούνται  οι  απαιτήσεις  του  κεφαλαίου    3.  Ειδικότερα,  στο  ανωτέρω  έντυπο  ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει την πρόταση παρεµβάσεων βάσει του ΠΕΑ.

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής στην περιγραφή των επιµέρους παρεµβάσεων θα πρέπει να αναφέρει τις προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των δοµικών υλικών και των ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων που απαιτούνται για τον υπολογισµό του ενεργειακού αποτελέσµατος και τον έλεγχο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Προγράµµατος, του κεφαλαίου 3.

Στο ανωτέρω έντυπο ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει, στην τελευταία στήλη, στοιχεία κόστους βάσει των προσφορών των προµηθευτών και αναδόχων των παρεµβάσεων, όπως αυτές καταγράφονται στο σχετικό πίνακα του εντύπου.

Σε περίπτωση πολυκατοικίας, το κόστος των παρεµβάσεων, όπως έχει καταγραφεί στο «Έντυπο  Πρότασης  παρεµβάσεων»  του  Παραρτήµατος  VΙΙ,  διαχωρίζεται  σε  κόστος κοινόχρηστων   και µη   κοινόχρηστων   παρεµβάσεων. Το κόστος   των κοινόχρηστων

παρεµβάσεων   επιµερίζεται   στα   διαµερίσµατα µε   συµπλήρωση   του   εντύπου   του Παραρτήµατος VIII και υπογραφή του από το σύνολο των ιδιοκτητών (επιλέξιµων και µη). Ο εν λόγω επιµερισµός σε επίπεδο ποσοστού χρησιµοποιείται και για την εξόφληση του κόστους των κοινόχρηστων παρεµβάσεων.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ

Περισσότερα Άρθρα...

 
 energ-apodosi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jgtech-REAL
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Συμφωνείτε με την Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 1793463
RizVN Support
+306977445969
+302107212887
Email