GreekEnglish (United Kingdom)
There are no translations available.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Πληροφόρηση

Για την ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων / Ωφελουµένων λειτουργεί γραφείο ενηµέρωσης και πληροφόρησης (Help Desk) το οποίο απαντά σε ερωτήµατα σχετικά µε την υπαγωγή στο   Πρόγραµµα,   τη   διαδικασία   υλοποίησης   των   παρεµβάσεων   και   τη   διαδικασία πιστοποίησης και καταβολής των κινήτρων. Η ανωτέρω πληροφόρηση παρέχεται και από τα   υποκαταστήµατα   των   χρηµατοπιστωτικών   οργανισµών   που   συµµετέχουν   στο Πρόγραµµα.

Τέλος,  για  τις  ανάγκες  της  πληροφόρησης  λειτουργεί  επίσηµη  διαδικτυακή  πύλη  του Προγράµµατος http://exoikonomisi.ypeka.gr

Τηλέφωνο Γραφείου Ενηµέρωσης και Πληροφόρησης (Help Desk) του Προγράµµατος: 210 9797400

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα µε Παρασκευή 08:00 - 16:00.

CURRENT ISSUES - Energy saving project

There are no translations available.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Δηµοσιότητα Προγράµµατος

10.1 Υποχρεώσεις Δικαιούχου

Ο Δικαιούχος οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δηµοσιότητας σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Για την ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων θα  σχεδιαστεί  και  θα  παραχθεί  πληροφοριακό  υλικό (αφίσες,  φυλλάδια,  κλπ).  Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να ενηµερώνονται και από την επίσηµη διαδικτυακή πύλη του Προγράµµατος (http://exoikonomisi.ypeka.gr). Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισµού 1828/2006 περί ενηµέρωσης και δηµοσιότητας.

 10.2 Υποχρεώσεις Χρηµατοπιστωτικών Οργανισµών

Οι   χρηµατοπιστωτικοί   οργανισµοί   οφείλουν   να   κάνουν   χρήση   του λογότυπου   του Προγράµµατος, να τηρούν τους όρους δηµοσιότητας που περιγράφονται στην επίσηµη διαδικτυακή πύλη και να παραπέµπουν στη διαδικτυακή πύλη σε κάθε σχετική µε τη δράση  διαφήµιση.  Σε κάθε  περίπτωση,  οι  χρηµατοπιστωτικοί  οργανισµοί  οφείλουν  να τηρούν τις διατάξεις του Κανονισµού 1828/2006 περί ενηµέρωσης και δηµοσιότητας και για οποιοδήποτε είδος  διαφήµισης (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο  υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια) που αναφέρεται στο Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον» θα πρέπει να έχει τη σύµφωνη γνώµη της ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

 10.3 Υποχρεώσεις λοιπών φορέων

Οποιοδήποτε   είδος   διαφήµισης (π.χ.  τηλεόραση,  ραδιόφωνο,  έντυπο  υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια) που αφορά στο Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ ίκον», από όλους τους εµπλεκόµενους στην υλοποίηση των παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας που περιγράφονται  στη  σχετική  δράση  (π.χ.  εργολάβοι,  εταιρείες κατασκευής  ή  εµπορίας υαλοπινάκων,  κουφωµάτων,  ηλιακών  συλλεκτών,  κλπ.),  θα  πρέπει  τηρεί  τους  όρους δηµοσιότητας του Προγράµµατος όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στην επίσηµη διαδικτυακή πύλη http://exoikonomisi.ypeka.gr.

CURRENT ISSUES - Energy saving project

There are no translations available.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Κύριοι  εµπλεκόµενοι φορείς

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ασκεί αρµοδιότητες διαχειριστικής αρχής στο πλαίσιο του Ν.3614/2007 και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση 31654/ΕΥΘΥ1415/20.07.2010 των Υπουργών Οικονοµικών -   Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας   και   Ναυτιλίας,   και   Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β’ 1262).

Δικαιούχος

Δικαιούχος του Προγράµµατος, βάσει της ανωτέρω απόφασης, είναι το ΕΘΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου απορρέουν από την εν λόγω απόφαση και το Σύµφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης πράξης.

Ο Δικαιούχος αναπτύσσει και συντηρεί κατάλληλο Πληροφοριακό Σύστηµα υποδοχής των αιτήσεων, διενέργειας των ελέγχων και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων. Το Πληροφοριακό   Σύστηµα   ενσωµατώνει   τους   όρους   και   τις   προϋποθέσεις   του Προγράµµατος, καθώς και τη διαδικασία υλοποίησης που προβλέπεται σε αυτό.

Ο  Δικαιούχος   του  Προγράµµατος  πραγµατοποιεί  δειγµατοληπτικούς  ελέγχους  στους συνεργαζόµενους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και τους Ωφελούµενους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8.2.

Φορέας σχεδιασµού και συντονισµού του Προγράµµατος

Η   ΕΥΣΕΔ   ΕΝ/ΚΑ   ως   φορέας   σχεδιασµού   και   συντονισµού   της υλοποίησης   του Προγράµµατος   συντονίζει   τους   εµπλεκόµενους   φορείς µε   στόχο   την   απρόσκοπτη υλοποίηση   του   Προγράµµατος.   Στο   πλαίσιο   αυτό,   παρακολουθεί   την   πορεία   του Προγράµµατος, σχεδιάζει και εκδίδει τις απαραίτητες οδηγίες - κατευθύνσεις προς τους εµπλεκόµενους  φορείς.  Οι  ανωτέρω  οδηγίες  εκδίδονται  βάσει  επιστολών,  µηνυµάτων ηλεκτρονικού   ταχυδροµείου   και   ανακοινώσεων   στο   σχετικό   διαδικτυακό   τόπο   του Υ.Π.Ε.Κ.Α.,  ανάλογα µε  τη  σπουδαιότητά  τους, µε  τις  οποίες  οι εµπλεκόµενοι  στο Πρόγραµµα φορείς οφείλουν να συµµορφώνονται. Οι εν λόγω οδηγίες - κατευθύνσεις κοινοποιούνται στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

Η   ΕΥΣΕΔ   ΕΝ/ΚΑ   παρέχει   την   απαραίτητη   πληροφόρηση   προς   όλους   τους   φορείς ενηµέρωσης των δυνητικών Ωφελουµένων και είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευσή τους, σχετικά µε   το   Πρόγραµµα   στο   πλαίσιο   λειτουργίας   γραφείου   ενηµέρωσης   και πληροφόρησης (help desk).

 Η  ΕΥΣΕΔ  ΕΝ/ΚΑ  παρέχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  προς  το  Δικαιούχο  για  την ανάπτυξη του ανωτέρω Πληροφοριακού Συστήµατος.

Τέλος, η ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ παρέχει τη σύµφωνη γνώµη της για οποιοδήποτε είδος ενέργειας διαφήµισης και προβολής (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια)   που   αναφέρεται   στο Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση   κατ’   οίκον», από χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς.

Η ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ για να εκπληρώσει το ρόλο της µπορεί να ζητά ενηµέρωση από τον Δικαιούχο και τους συνεργαζόµενους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και έχει πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστηµα που χρησιµοποιείται από τον Δικαιούχο για την υλοποίηση και παρακολούθηση του Προγράµµατος.

Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί

Οι  χρηµατοπιστωτικοί  οργανισµοί  υποδέχονται  και  αξιολογούν  τις  αιτήσεις,  χορηγούν δάνεια και καταβάλλουν τα κίνητρα, όπως προβλέπεται στον παρόντα Οδηγό Εφαρµογής. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών απορρέουν και από τη συµφωνία Συγχρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης που υπογράφεται µε το ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε..

Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί για την υποδοχή και αξιολόγηση των αιτήσεων, καθώς και   την   παρακολούθηση   της   πορείας   υλοποίησης   των   έργων   προσαρµόζουν   το Πληροφοριακό τους Σύστηµα (ή αναπτύσσουν νέο) σε αυτό του Δικαιούχου.

CURRENT ISSUES - Energy saving project

There are no translations available.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ     8.   Υποχρεώσεις   Ωφελουµένων   -   Δειγµατοληπτικοί Έλεγχοι - Κυρώσεις

 

8.1 Υποχρεώσεις Ωφελουµένων

Ο Ωφελούµενος του Προγράµµατος υποχρεούται:

-  να αποδεχθεί τους όρους συµµετοχής του στο Πρόγραµµα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, όπως αυτές αποτυπώνονται στον παρόντα Οδηγό.

-  να τηρεί τους όρους που απορρέουν από τη δανειακή σύµβαση µε την Τράπεζα.

-  να  δεχθεί  προγραµµατισµένους  επιτόπιους  ελέγχους  από  τα  αρµόδια  εθνικά  ή κοινοτικά όργανα, µετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας το έργο τους και παρέχοντας τα σχετικά ζητούµενα στοιχεία.

-  να διατηρήσει το έργο για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωσή του.

-  να  τηρεί,  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  υλοποίησης  των  παρεµβάσεων,  την  ισχύουσα εθνική  και  κοινοτική  νοµοθεσία  και  να εξασφαλίσει  τις  απαιτούµενες  εγκρίσεις ή/και άδειες που προβλέπονται από αυτή.

 Στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεών του, ο Ωφελούµενος προσκοµίζει συµπληρωµένη µε  την  αίτησή  του,  Υπεύθυνη  Δήλωση  βάσει  των  Παραρτηµάτων  ΙV-A  και  IV-Β.  Η διαπίστωση  ότι  το  περιεχόµενο  της  Υπεύθυνης  Δήλωσης  δεν  είναι  αληθές  ή  ότι  δεν τηρούνται οι δεσµεύσεις που αποτυπώνονται σε αυτή, πέραν των προβλεπόµενων από το Νόµο συνεπειών (Ν. 1559/1986), µπορεί να οδηγήσει και σε ανάκληση της σχετικής απόφασης υπαγωγής µε συνέπεια την απένταξη του έργου του Ωφελούµενου από το Πρόγραµµα.

Στην  περίπτωση  πολυκατοικίας,  ο  εκπρόσωπος  των   Ωφελουµένων  υποχρεούται  να αποδεχθεί τους όρους συµµετοχής του στο Πρόγραµµα. Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπρόσωπος προσκοµίζει συµπληρωµένη µε την αίτησή του, την Υπεύθυνη Δήλωση τουΠαραρτήµατος
ΙV-Γ.

 8.2 Δειγµατοληπτικοί έλεγχοι

Ο Δικαιούχος του Προγράµµατος µεριµνά για τη διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων για την ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Προγράµµατος. Στο πλαίσιο   αυτό ο Δικαιούχος αναπτύσσει µεθοδολογία για την πραγµατοποίηση   των αναγκαίων δειγµατοληπτικών ελέγχων και µε βάση αυτήν:

α) πραγµατοποιεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους στους συνεργαζόµενους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς

β) συνεργάζεται µε την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.),  η  οποία  στο  πλαίσιο  των  αρµοδιοτήτων  της  πραγµατοποιεί ελέγχους για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης των ενεργειακών επιθεωρήσεων που αφορούν  στα  έργα  των  Ωφελουµένων  του  Προγράµµατος.  Η  πραγµατοποίηση  των ελέγχων θα γίνει στη βάση σχετικής συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ των δύο µερών. 
Η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. πραγµατοποιεί συστηµικούς ελέγχους στη διαδικασία έκδοσης των ΠΕΑ που αφορούν τις αιτήσεις υπαγωγής και προβαίνει στη διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων,όπου απαιτείται.

Σηµειώνεται ότι ο Δικαιούχος οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση φάκελου έργου για διάστηµα τριών (3) ετών µετά το κλείσιµο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 που συγχρηµατοδοτούν το Πρόγραµµα και σε κάθε περίπτωση µέχρι το 2020. Ο φάκελος πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα έντυπα του Προγράµµατος, τα δύο ΠΕΑ και όλα τα παραστατικά των παρεµβάσεων που υλοποιήθηκαν.

 8.3 Συνέπειες µη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος και της απόφασης υπαγωγής  Σε  περίπτωση µη  ολοκλήρωσης  του  έργου  εκδίδεται  από  τον  Δικαιούχο  απόφαση ανάκλησης   υπαγωγής   του   έργου   του   Ωφελούµενου   από   το   Πρόγραµµα,   η   οποία  συνεπάγεται τη µη χορήγηση των κινήτρων. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση όπου έχει εκταµιευθεί η προκαταβολή και ο Ωφελούµενος δεν υλοποιεί το έργο, καθώς και στην περίπτωση  όπου µετά   την   υλοποίηση   του   έργου   και   κατά   την   προσκόµιση   των δικαιολογητικών για την εκταµίευση του υπολοίπου ποσού του δανείου διαπιστωθεί η µη επίτευξη  του  ελάχιστου  ενεργειακού  στόχου  του  προγράµµατος (Κεφάλαιο  3),  η δανειακή σύµβαση δεν διέπεται πλέον από τους όρους του Προγράµµατος επισύροντας τις συνέπειες  που  προβλέπονται  στους  όρους  αυτής.  Η  απόφαση  ανάκλησης  υπαγωγής κοινοποιείται στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό για την ενηµέρωση του Ωφελούµενου και την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών.

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου µε προϋπολογισµό µικρότερο από τον επιλέξιµο βάσει   της   απόφασης   υπαγωγής   του   έργου   του   Ωφελούµενου,   είτε   επειδή   τα προσκοµισθέντα παραστατικά υπολείπονται του επιλέξιµου προϋπολογισµού του έργου 
είτε  επειδή  δεν µπορεί  να  ολοκληρωθεί  η  εξόφλησή  τους (µη  καταβολή  από  τον Ωφελούµενο του υπερβάλλοντος ποσού), τροποποιείται ανάλογα από τον Δικαιούχο η απόφαση υπαγωγής, αναπροσαρµόζονται τα κίνητρα, καθώς και το ποσό µε το οποίο ο 
Δικαιούχος    συµµετέχει    στο    δανειακό    κεφάλαιο, ενώ η δανειακή σύµβαση αναπροσαρµόζεται  βάσει  του  νέου  επιλέξιµου  προϋπολογισµού.  Η  τροποποίηση  της απόφασης υπαγωγής κοινοποιείται στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό για την ενηµέρωση του Ωφελούµενου και την αναπροσαρµογή της δανειακής σύµβασης. Το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει εκταµιευθεί είτε επιστρέφεται άµεσα από τον Ωφελούµενο είτε αποτελεί αντικείµενο   νέας   δανειακής   σύµβασης   που   δεν   διέπεται   από   τους   όρους   του Προγράµµατος.

Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία,  µετά  την  ολοκλήρωση  του  έργου,  διαπιστωθεί,  βάσει ελέγχων που διενεργούν τα αρµόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, η µη ορθή υλοποίηση του  έργου, ο Δικαιούχος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση  ή τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων από τον Ωφελούµενο ή την αναπροσαρµογή αυτών.

Σε περίπτωση κατά την οποία, µετά την ολοκλήρωση του έργου, καταγγελθεί η δανειακή σύµβαση από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, ο Δικαιούχος δεν καταβάλλει πλέον τους τόκους  στον  χρηµατοπιστωτικό  οργανισµό.  Σε  κάθε  περίπτωση, δεν  ανακαλείται  η απόφαση  υπαγωγής  και  ο  Δικαιούχος  δεν  ανακτά  τα  καταβληθέντα  κίνητρα  από  τον Ωφελούµενο.

Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του έργου ή µετά την ολοκλήρωσή  του,  διαπιστωθεί  η  µη  τήρηση  των  όρων  επιλεξιµότητας  του  έργου,  ο Δικαιούχος  προβαίνει  στις  απαραίτητες  ενέργειες  για  την  ανάκληση  της  απόφασης υπαγωγής του Ωφελούµενου και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων.

CURRENT ISSUES - Energy saving project

There are no translations available.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση Έργου

7.2   Ολοκλήρωση Παρεµβάσεων - Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση

Μετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων ο Ωφελούµενος καλεί Ενεργειακό Επιθεωρητή για τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να διενεργηθεί εντός του συµβατικού χρόνου υλοποίησης των παρεµβάσεων. 

Με  τη  δεύτερη  ενεργειακή  επιθεώρηση  διαπιστώνεται  η  ενεργειακή  αναβάθµιση  της κατοικίας   και   η   επίτευξη   του   ελάχιστου   ενεργειακού   στόχου   του   προγράµµατος 
(Κεφάλαιο 3).

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, κατά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και στη βάση των καταγραφών του πρώτου ΠΕΑ, καταγράφει, για την πιστοποίηση του φυσικού   αντικειµένου,   τις   παρεµβάσεις   που   υλοποιήθηκαν   και   ικανοποιούν   τις απαιτήσεις του Προγράµµατος βάσει των σχετικών πιστοποιητικών των υλικών/συστηµάτων,  την   υλοποιηµένη   ποσότητα   ανά   κατηγορία   δαπάνης,   καθώς   και   το αντίστοιχο   κόστος   βάσει   των   παραστατικών   δαπανών   που   του   προσκοµίζει   ο Ωφελούµενος. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στο «Έντυπο Καταγραφής Παρεµβάσεων

- Ολοκλήρωσης του Έργου» του Παραρτήµατος X.

Στην περίπτωση πολυκατοικίας, ο εκπρόσωπος συµπληρώνει το «Έντυπο Επιµερισµού Κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαµέρισµα σε πολυκατοικία» (Παράρτηµα ΧI) βάσει του «Εντύπου Καταγραφής Παρεµβάσεων - Ολοκλήρωσης του Έργου» και των παραστατικών δαπανών.

 7.3   Ολοκλήρωση Έργου - Προσκόµιση Δικαιολογητικών - Εκταµίευση συνόλου ή υπόλοιπου δανείου - Χορήγηση κινήτρων

Μετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων και τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία στη βάση των εντύπων του Παραρτήµατος ΧΙΙ:

α) Ο Ωφελούµενος, και στην περίπτωση πολυκατοικίας ο εκπρόσωπος, προσκοµίζει τα δικαιολογητικά του Παραρτήµατος ΧΙΙ στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό.

β) Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Με χρήση  του  Πληροφοριακού  Συστήµατος  και  σύµφωνα µε  την  απόφαση   υπαγωγής

διαµορφώνεται, βάσει των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων / προµηθευτών και τυχόν καταβεβληµένων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον Ωφελούµενο που έχουν καταγραφεί στο έντυπο καταγραφής παρεµβάσεων του Παραρτήµατος ΧΙ, ο τελικός επιλέξιµος προϋπολογισµός.

γ)   Επιπλέον,   στην   περίπτωση   πολυκατοικίας, η διαµόρφωση του επιλέξιµου προϋπολογισµού της προηγούµενης   παραγράφου   β)   ανά Ωφελούµενο γίνεται λαµβάνοντας υπόψη την αναλογία κόστους που προκύπτει από το έντυπο επιµερισµού κόστους του Παραρτήµατος ΧΙ.

δ)   Στην   περίπτωση   που   το   έργο   έχει   υλοποιηθεί µε υπέρβαση   του  επιλέξιµου προϋπολογισµού  συνολικά ή σε επίπεδο  κατηγορίας  δαπάνης,  ο χρηµατοπιστωτικός  οργανισµός διενεργεί τις πληρωµές για το υπερβάλλονόστος βάσει των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων / προµηθευτών µε πόρους του Ωφελούµενου µετά από εντολή του.

ε) Ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός εκταµιεύει το σύνολο ή το υπόλοιπο του δανείου και καταβάλλει την επιχορήγηση για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων  /  προµηθευτών  σύµφωνα  µε  τα οριζόµενα  στα  κεφάλαια  4  και  7.1.  Στην περίπτωση καταβεβληµένων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον Ωφελούµενο, ο χρηµατοπιστωτικόςοργανισµός καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό στον Ωφελούµενο.
στ)   Στην   περίπτωση   πολυκατοικίας,   τα   ποσά   της   προηγούµενης παραγράφου   ε) χρησιµοποιούνται και για την πληρωµή του κόστους των κοινόχρηστων παρεµβάσεων, επιµεριζόµενα στους Ωφελούµενους.

ζ)   Ο   χρηµατοπιστωτικός   οργανισµός   καταβάλλει   το   κόστος   των ενεργειακών επιθεωρήσεων που δικαιούται ο Ωφελούµενος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα κεφάλαια 4 και 7.1.  Στην  περίπτωση  πολυκατοικίας  το κόστος  των  ενεργειακών επιθεωρήσεων καταβάλλεται   στον   εκπρόσωπο   των   Ωφελουµένων,   ο   οποίος   το   κατανέµει   στους ιδιοκτήτες.

η)  Ο  χρηµατοπιστωτικός  οργανισµός  καταβάλλει  το  επιλέξιµο  ποσό  της αµοιβής  του συµβούλου έργου για την εξόφληση του επί πιστώσει παραστατικού δαπανών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα κεφάλαια 4 και 7.1.

θ)  Ο  χρηµατοπιστωτικός  οργανισµός  επισηµαίνει  στο  σώµα  των  προσκοµισθέντων παραστατικών δαπανών το ποσό της επιχορήγησης ως εξής: «Παραστατικό στο πλαίσιο του   Προγράµµατος   Εξοικονόµηση  κατ’ οίκον». Στην   περίπτωση πολυκατοικίας  ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός εκδίδει σχετική ανάλυση κόστους για τις κοινόχρηστες παρεµβάσεις  ανά  διαµέρισµα.  Επιπλέον,  ο  χρηµατοπιστωτικός  οργανισµός  οφείλει  να εκδίδει σχετικές µε το έργο βεβαιώσεις βάσει της φορολογικής νοµοθεσίας.

Επισηµαίνεται ότι το έργο θεωρείται ολοκληρωµένο όταν έχουν υλοποιηθεί οι παρεµβάσεις (στην περίπτωση πολυκατοικίας οι παρεµβάσεις του συνόλου των ιδιοκτητών καθώς και οι κοινόχρηστες παρεµβάσεις) και έχουν εξοφληθεί οι σχετικές δαπάνες. 
Σε περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψει µη ολοκλήρωση του έργου, µη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος κατά την υλοποίηση ή απόκλιση από τον επιλέξιµο  προϋπολογισµό  της  απόφασης  υπαγωγής  εφαρµόζονται  τα  οριζόµενα  στην παράγραφο 8.3.

 7.4 Προθεσµίες Υλοποίησης του έργου

Η υλοποίηση των παρεµβάσεων και η προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών από τον Ωφελούµενο στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήµατος (3) µηνών από την ηµεροµηνία εκταµίευσης προκαταβολής ή την ηµεροµηνία υπογραφής της δανειακής σύµβασης εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή (συµβατικός χρόνος υλοποίησης).

Παρατάσεις της ανωτέρω προθεσµίας υλοποίησης και προσκόµισης των δικαιολογητικών µπορούν  να  χορηγούνται  κατά  περίπτωση  από  τον  Δικαιούχο,  για  συνολικό  µέγιστο χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µήνες.

Η εκταµίευση του συνολικού ποσού του δανείου καθώς και η εξόφληση των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήµατος ενός (1) µήνα από την ηµεροµηνία προσκόµισης    των    απαιτούµενων    δικαιολογητικών    από    τον    Ωφελούµενο    στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό

CURRENT ISSUES - Energy saving project

More Articles...

Page 1 of 4

Start
Prev
1
 
 energ-apodosi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jgtech-REAL
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Do you agree with the legalization of arbitrary buildings

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Content View Hits : 1793463
green-regulation-energy-buildings
Energy audit of buildings
RizVN Support
+306977445969
+302107212887
Email