ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ

Βασική μονάδα 'server' , που υποστηρίζεται με όλα τα απαραίτητα περιφερειακά.
Εκτυπωτές : Laser εκτυπωτής Α4  Injet A3 Injet A4
Scanner A4
Plotter A0 Injet παλαιας γενιάς  Plotter A0 Injet τελευταίας σχεδίασης 2009
Ασύρματο δίκτυο για την σύνδεση όλων των μονάδων που λειτουργούν ταυτόχρονα
Laptops 15" , 15" και 17"

Εκτύπωση