ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

  kostologisiΗ προσέγγιση  του τελικού κόστους κατασκευής  προϋποθέτει την εκπόνηση  ολοκληρωμένης μελέτης σε όλα τα στάδια , από το σχεδιασμό και τη προμελέτη μέχρι την οριστική μελέτη και τη μελέτη εφαρμογής. 
 
Ολες οι υπόλοιπες προσεγγίσεις δεν έχουν σχέση με την επιστήμη του μηχανικού, και δεν αρμόζει στον τελευταίο να τις χρησιμοποιεί παρά μόνο για την εκτίμηση της τάξης μεγέθους, η οποία δεν δεσμεύει κανέναν.  

Ο κάθε κύριος ενός ακινήτου, διαθέτει μια περιουσία η οποία είναι δυναμική και κάτω από το όριο εκμετάλευσης ,που καθορίζεται από τους πολεοδομικούς κανόνες, πρέπει να βρεί μαζί με τον μηχανικό του τη βέλτιστη γι αυτόν λύση.

Εμείς προτείνουμε το κόστος να αποτελεί έναν από τους κανόνες μελέτης και σχεδιασμού του έργου ,και όχι να είναι μια απλή κουβέντα για να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε, αλλά  βάζοντας κανόνες . 


Εκτύπωση