ΑΡΘΡΟ 44 Ν.4067/12 : τροποποίηση Ο.Τ.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79 Α /2012

Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός
Άρθρο 44  - τροποπ. ΟΤ «ηρακλης»
Εντός του Ο.Τ. του Χώρου Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Γυμναστικού  Συλλόγου «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ»  στην περιοχή
«Χορτατζήδες» του Δήμου Θεσσαλονίκης που εγκρίθηκε με το άρθρο 21 − Κεφαλαίου Β΄ του ν. 2947/2001 (Α΄ 228), επιτρέπονται πέραν των αθλητικών  χρήσεων, σύνοδες χρήσεις  των αθλητικών  δραστηριοτήτων με τους αντί− στοιχους κλειστούς διαδρόμους (π.χ. χώροι ΜΜΕ, χώροι αναψυχής  και εστίασης της  αθλητικής ομάδας,  χώροι εκπαίδευσης,  αθλητικοί ξενώνες, παιδότοπος,  εκθεσιακοί  χώροι, κέντρα άθλησης και  σωματικής υγιεινής κ.λπ.), καθώς  και  εμπορικές δραστηριότητες  με τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόμους (π.χ. καφέ,  εστιατόρια,  μαγειρεία, μπουτίκ  αθλητικών  ειδών, εμπορικά καταστήματα, γραφεία, συνεδριακό κέντρο, πολυκινημα− τογράφος, χώρος ψυχαγωγίας και αναψυχής, κ.λπ.), άνευ εφαρμογής των περιορισμών του άρθρου 3 παρ. 2 της απόφασης 3046/304/13.1.1989 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Δ΄ 59, 3.2.1989 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 31252/22.7.2009 (ΑΑΠ 390/13.8.2009)».»
 

Εκτύπωση