ΑΡΘΡΟ 47 Ν.4067/12 : τροποποίηση άρθρου 70 του ν.4042/12

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79 Α /2012
Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός
Άρθρο 47 – συμπλ.άρθρου 70 του ν.4042/12
 
Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων του άρθρου 70 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) εφαρμόζονται και για τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.


Εκτύπωση