ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΓΠΣ) ΑΤΤΙΚΗΣ

 

πηγή : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) αποτελεί το κατευθυντήριο σχέδιο για την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της πόλης.Το θεσμικό πλαίσιο για την εκπόνηση και έγκριση ενός ΓΠΣ είναι ο Νόμος 1337/83 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Νόμο 2508/97.

 

Κατάλογος Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) Αττικής link_icon2


Εκτύπωση