ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά τη τελική χρήση που θα έχει εφαρμογή τόσο στους παρόχους των ενεργειακών υπηρεσιών , όσο και στους τελικούς καταναλωτές.

 Κατεβάστε το πλήρες κείμενο του Νόμου 3855 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α.95 /23-6-2010

 
 
 

Εκτύπωση