ΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

 Με την υπ' αριθμό 824/11-1-2010  απόφαση  που δημοσιέυθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 12/14.01.2010 το ΥΠΕΚΑ κήρυξε μια σειρά Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Αττικής, προς Κτηματογράφηση. Κατεβάστε εδώ τη λίστα.
 

Εκτύπωση