ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

Στο κεφάλαιο Γ΄ του υπ΄ αριθμ. 3843/2010 νόμου, που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α62/2010 με τίτλο    "Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις"  προβλέπονται και τα ακόλουθα :

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11  Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου Αττικής  " Για την πραγματοποίηση προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης στην περιοχή του Φαληρικού Όρμου Αττικής ......."

Άρθρο 12 Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις  "Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ενοποίηση αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΑΧΑ Α.Ε.» μετονομάζεται....."

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ