Σεισμοπληκτα 18,22/1/2010

Στο ΦΕΚ 700/Β/25.5.2010 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.2823/Α32/10 Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς στις 18 και 22 Ιανουαρίου 2010 σε περιοχές των Νομών Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας.

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ