ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

Σήμερα, η "Ταυτότητα του Κτιριου", ενσωματώνεται στο νομο 4495/17 για τον ¨έλεγχο και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος"  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 167Α 3/11/2017 

Στο Τμήμα Β  " ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ " , Κεφάλαιο Δεύτερο και στα άρθρα 52 έως 63 καθορίζεται η υποχρέωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 52: ΣΚΟΠΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ :ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

 

Άρθρο 52 : Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου - Σκοπός

1. Σκοπός της Hλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου και των αδειών του, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του.

2. Στις διατάξεις των άρθρων 53 έως 61, υπάγονται τα κτίρια που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται με βάση οικοδομική άδεια, καθώς και τα κτίρια για τα οποία επιτρέπεται η διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 82. 

 

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ