ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

Σήμερα, η "Ταυτότητα του Κτιριου", ενσωματώνεται στο νομο 4495/17 για τον ¨έλεγχο και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος"  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 167Α 3/11/2017 

Στο Τμήμα Β  " ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ " , Κεφάλαιο Δεύτερο και στα άρθρα 52 έως 63 καθορίζεται η υποχρέωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

 


Εκτύπωση