ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

s_23022010162

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 458μ2 κύριων χώρων και 110μ2 βοηθητικών,σε τρεις στάθμες, κανένα χαμένο τετραγωνικό μέτρο. 5 υπνοδωμάτια με ανεξάρτητες βεράντες - τα τρία διαθέτουν και αποκλειστικό μπάνιο, ,σαλόνι, τραπεζαρία, χώρος υποδοχής, κουζίνα με καθιστικό, γραφείο που μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα, δύο playroom (υπόγειο και σοφίτα), δωμάτιο υπηρεσίας, 5 μπάνια και 2 WC, βασική εγκατάσταση κουζίνας σε υπόγειο και σοφίτα, 4 θέσεις στάθμευσης, ασανσέρ, φυσικό αέριο, 3 τζάκια ενεργειακά, ηλιακός θερμοσίφωνας,  ανακυκλοφορία Ζεστού Νερού Χρήσης. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ και ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Το σύστημα συναγερμού και τα αντιβανδαλιστικά κρύσταλλα του ισογείου αποτρέπουν τη σκέψη κάθε κακοποιού (τρία χρόνια λειτουργίας και με μεγάλα διαστήματα απουσίας των ενοίκων δεν παρουσιάστηκε κανένα κρούσμα κακόβουλης προσπάθειας διάρρηξης. Επίσης σε αυτό το διάστημα το σπίτι «δοκιμάστηκε» και λειτουργεί χωρίς να προβληματίσει τους ενοίκους. Εμείς είμαστε εκεί από την αρχή και θέσαμε σε λειτουργία όλα τα συστήματα που διαθέτει , αφού είμαστε αυτοί που το κατασκεύασαν.

Όλοι οι χώροι είναι φωτεινοί και διαμπερείς. Περιβάλλεται από πράσινο και δεν εμποδίζεται η θέα από άλλα κτήρια. Τρεις ανεξάρτητοι κήποι με γκαζόν και δένδρα.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 2009 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  2010  ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ :
ΙΣΟΓΕΙΟ  140,00 μ2 ,Κουζίνα 25 μ2, Σαλόνι 50μ2 με ενεργειακό τζάκι, Καθιστικό 20μ2 με ενεργειακό τζάκι, Τραπεζαρία 20μ2,  WC – κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρας
ΟΡΟΦΟΣ Α 135 Μ2 Ένα master-bedroom 35 μ2 με μπάνιο και ανεξάρτητη βεράντα
Ένα υπνοδωμάτιο με ανεξάρτητο μπάνιο 21μ2 και ανεξάρτητη βεράντα
Δύο υπνοδωμάτια των 16,00μ2 με κοινό μπάνιο και κοινή βεράντα
Ένα καθιστικό 20μ2 με ενεργειακό τζάκι
Σύνολο υπνοδωματίων 4
Σύνολο λουτρών 3
Κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρας
ΟΡΟΦΟΣ Β – ΣΟΦΙΤΑ 100μ2, Υπνοδωμάτιο με μπάνιο και πρόχειρο κουζινάκι 30μ2
Καθιστικό – playroom με μεγάλη βεράντα .
Κλιμακοστάσιο
ΥΠΟΓΕΙΟ 240 μ2, Γραφείο με wc 30μ2 και με ανεξάρτητη πρόσβαση από ράμπα και με φυσικό φωτισμό, Play room 33μ2 και με εγκατάσταση πρόχειρης κουζίνας. Δωμάτιο υπηρεσίας με λουτρό 20μ2 [φωτίζεται με φωτοσωλήνα(φυσικός φωτισμός) και αερίζεται με αεραγωγό]. Δυο αποθήκες 15μ2 .Δυο ανεξάρτητες θέσεις στάθμευσης ή τέσσερεις εξαρτημένες. Μηχανοστάσιο , λεβητοστάσιο , κλιμακοστάσιο , ανελκυστήρας

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ

ΧΩΡΟΙ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ισόγειο 140μ2
Α όροφος 135 μ2
β΄ όροφος-σοφίτα 100μ2
Γραφείο  30μ2
Playroom 33μ2
Διαμέρισμα υπηρεσίας 20μ2
Σύνολο χώρων κύριας χρήσης 458μ2
(τα  375μ2 σε τρεις στάθμες (ισογείου-α΄ και β΄ ορόφου) και 83μ2 στάθμη υπογείου)

 

ΧΩΡΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Γκαράζ  95 μ2
Αποθήκες 15μ2
Σύνολο βοηθητικών χώρων 110μ2
(εκτός των εγκαταστάσεων)
 
Λουτρά : 1 στο υπόγειο, 3 στον α΄ όροφο, 1 στον β΄ όροφο. Σύνολο: 5
WC : 1 στο υπόγειο, 1 στο ισόγειο Σύνολο : 2

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ

Σε τρεις ανεξάρτητες επιφάνειες :

  1. Κήπος στην κύρια όψη με πρόσβαση  από το  σαλόνι 85μ2
  2. Κήπος στην κύρια όψη από την κουζίνα 30 μ2
  3. Κήπος στην πλάγια και πίσω όψη με πρόσβαση από την κουζίνα και την τραπεζαρία 85μ2

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ : φυσικό αέριο και τρία τζάκια ενεργειακά
Ζεστό νερό χρήσης με ανακυκλοφορία : από Φυσικό αέριο, από Ηλιακό και Ηλεκτρικό
Κουζίνα : φυσικό αέριο
Ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια και αντιβανδαληστικά στο ισόγειο
Συναγερμός – Θυροτηλεόραση
Ανελκυστήρας : Υδραυλικός ανελκυστήρας διαστάσεων για χρήση και από ΑΜΕΑ, τριών στάσεων (υπόγειο, ισόγειο, α΄ όροφος)
Σύστημα αερισμού υπογείου και απαγωγής καυσαερίων, φυσικός φωτισμός δωματίου υπηρεσίας με φωτοσωλήνα.
Πόρτα πυρασφάλειας μεταξύ κλιμακοστασίου και γκαράζ και στο λεβητοστάσιο.
Πόρτα ασφαλείας κτηρίου και γραφείου.
Αυτόματο πότισμα περιβάλλοντος χώρου.
 

FOR RENT:

HOUSE IN NEW PENTELI 458m2 and 110m2 of main helper in three levels. Not even one wasted square meter  wasted  .
5 bedrooms with verandas-three have their exclusive bathroom, living room, dining room, reception room, kitchen with living-dining room, office that can run independently, two playrooms (basement and attic) , room service staff with bathroom.
5 bathrooms and 2 WC, basic kitchen facilities in the basement and attic.
4 parking spaces, elevator, hitting gas,  3 fireplaces (low energy consumption), solar heater, recirculating hot water. The alarm system and unbreakable crystals in the Ground floor avoid thinking every villain (three years of operation and long periods of absence of the occupants was not presented any cases of malicious attempt burglary. Also at this time the house "tested" up and running without  any trouble  . We are there from the beginning and started-all systems that  the house has  since we are the ones who built it.
All rooms are light and bright. Surrounded by greenery .The view is not obstructed by other buildings.It has three private garden with lawn and trees.

 

DETAILS SURFACE AND USE

2009 MARKETING YEAR CONSTRUCTION COMPLETION OF 2010 FROM OUR OFFICE:

GROUND FLOOR 140,00 m2 : kitchen 25 m2, 50m2 lounge with fireplace, living room 20m2 with fireplace, dining room 20m2, WC - stairwell, elevator.
FLOOR A’ 135 m2 :A master-bedroom 35 m2 with bathroom and private veranda.
One bedroom with separate bathroom and private veranda 21m2
Two bedrooms of 16,00 m2, with shared bathroom and shared terrace.
A living room 20m2 with fireplace.
Total bedrooms 4
Total Bathrooms 3
Stairway and elevator
FLOOR B’ : - LOFT 100m2 Bedroom with bathroom and kitchen
30m2 Living room - playroom with large terrace.
Stairwell
BASEMENT 240 m2 :  Office with wc 30m2 with separate access and natural lighting.
Play room 33m2 with  kitchen.
Roomservice staff20m2 with bathroom [illuminated with light pipe (natural light) and

ventilated with airway]. Two warehouses 15m2. Two independent parking spaces or four dependent. Engine room, boiler room, staircase, elevator.

 TOTALS BY USING THE SURFACES

MAIN AREAS OF USE

Ground floor 140m2
A’ floor 135 m2
B’ floor (attic) 100m2
Office 30m2
Playroom 33m2
Service apartment 20m2
Total space (main use ) 458m2
(The 375m2 on three levels (ground-floor a’ and b’) and 83m2 basement level)
ODD PLACES

 

Garage 95 m2
Warehouses 15m2
Total auxiliary area 110m2
Baths: 1in  basement, 3 on the first floor, one on second floor. Total: 5
WC: 1 in basement, 1 ground floor Total: 2
SURROUNDINGS
In three independent surfaces:
Garden on the front with access from the living room of 85m2
Garden on the main side of house with access from the kitchen 30 m2
Garden to side and rear aspect with access from the kitchen and dining room 85m2
FACILITIES
HEATING Gas and three fireplaces (low energy consumption )
Hot water recirculation: from  gas, from solar and electric
Kitchen: gas or electric
Ιnsulation joinery with double glazing and ground floor with unbreakable glasses.
Alarm - CCTV
Elevator: Hydraulic lift dimensions for use by people with disabilities, three stops (basement, ground floor, first floor)
Basement ventilation system and exhaust,  daylighting room service with light pipe.
Firebreak  door between stairwell and garage and boiler room.
Two security doors
Automatic watering system .

Εκτύπωση