ΤΑΝΙΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Πρέπει να δηλώσω το αυθέρετο ενώ έχω ήδη πληρώσει πρόστιμο ανέγερσης στο παρελθόν?

Πρέπει να το δηλώσετε για να πληρώσετε , τη διαφορά που σασ αναλογή, οπότε και δεν θα σας επιβάλλεται το πρόστιμο διατήρησης , που πιθανώς να μην έχετε λάβει μέχρι σήμερα, αλλά αυτό καταγράφεται και κάποια μέρα θα σας έρθει. Επίσης πρέπει να το δηλώσετε γιατί δεν θα μπορείτε να το μεταβιβάσετε. 


Εκτύπωση