ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Αρμόδιο όργανο για τη διακοπή της σύνδεσης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης  σε αυθαίρετα κτίσματα είναι η Πολεοδομική Υπηρεσία κι όχι οι υπηρεσίες του Δήμου.  (264/2008  - Διοικητικό Εφετείο Αθηνών)

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ