Άρθρο 63 : Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Δεύτερου Τμήματος Β΄

Άρθρο 63 : Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Δεύτερου Τμήματος Β΄ - όπως ισχύει

Από την ημερομηνία που ορίζεται με την απόφαση του άρθρου 62 καταργούνται τα άρθρα 1 έως 4 του ν. 3843/ 2010, καθώς και το άρθρο 46 του ν. 4178/2013.ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ