ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

πωσ πιστοποιειται η παλαιοτητα της αυθαιρεσιας?

Η παλαιότητα το ακινήτου αποδεικνύεται με δημόσια έγγραφα. Βέβαια ένα αυθαίρετο μπορεί να μην διαθέτει. Κανείς πρέπει να εξασφαλισθεί ελέγχοντας αεροφωτογραφίες , αλλά και συμβόλαια τα οποία θα έπρεπε να το αναφέρουν και δεν το αναφέρουν .


Print